ARTICulture projekat u Ulcinju

NVO Mladiinfo Montenegro poziva sve zainteresovane mlade ljude od 18 do 30 godina da se prijave za ARTICulture projekat, koji će se održati u Ulcinju, od 19. do 29. avgusta 2017. godine.
Projekat ARTICulture ima za cilj rad sa umjetničkim medijima (fotografija, video, strip, animacija) kao sredstvo za osnaživanje komunikacionih vještina na vizuelnom jeziku. Međutim, projekat ne zahtijeva prethodno znanje u ovim medijima ali će učesnicima omogućiti solidno razumijevanje, vještine i određeno iskustvo. Učesnici će u grupama dobiti podršku za kreiranje sopstvenog događaja. Svaki segment aktivnosti navodiće pojedinca na samoizražavanje i stav da “moje mišljenje ima moć i vrednost”. Pored toga, osmišljene su i brojne aktivnosti za jačanje tolerancije i shvatanja da „u grupi od dvoje ili više, možemo više“. Učesnici će unaprijediti svoje znanje i rad u grupama, partnerstvu i organizacijskim vještinama. Projekat će napraviti most između učesnika iz različitih zemalja.
Projekat će ugostiti mlade ljude iz Albanije, Bugarske, Češke, Italije, Srbije, Turske i Crne Gor. Očekuje se da mladi ljudi imaju interesovanje za temu projekta.
Takođe, mladi treba da:
– Budu otvoreni za nova iskustva,
– Odlučni da unaprijede sebe, svoje vještine i znanje,
– Da budu voljni da dijele svoje znanje u prijateljskoj atmosferi,
– Da budu komunikativni, da čuju nove informacije i znanja,
– Da budu znatiželjni kako bi podstakli okruženje.
Enerdžajzeri, dinamika u grupi, aktivnosti za upravljanje sukobima, zadaci koji aktiviraju proces saradnje koji donosi razmjenu ideja i znanja, razvijanje sposobnosti za učenje, vještine pregovaranja i moć da se izađe na kraj sa različitim problemima, samo su jedan dio programa.
Za prijavu je potrebno dostaviti motivaciono pismo i biografiju do 31. jula, na i-mejl adresu: [email protected]

Please follow and like us: